Konferencje

17-18 maja 2018r. - XV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

17-19 maja 2017r. - XIV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

20-21 kwietnia 2016r.XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

20-22 maja 2015r. - XII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

21-23 maja 2014r. - XI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

22-25 maja 2013r. - X Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

14-16 maja 2012r. – IX Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

rabbIT_2016-215

Konferencja 2016

W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku, w Szczecinie, odbyła się XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Patronami Konferencji byli prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT), prof. dr hab. Mirosław Maliński (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN).   Konferencja została zorganizowana …

Pokaż strony »

Konferencja 2017

W dniach 17-19 maja 2017 roku, w Unieściu, odbyła się XIV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki.  Patronami Konferencji byli dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), dr hab. inż. Jerzy Pejaś (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT), prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN). Konferencja została zorganizowana przez Wydział Elektroniki i …

Pokaż strony »

Konferencja 2018

15-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Koszalińskiej   W dniach 17-18 maja 2018 roku, w Dziwnowie, odbyła się XV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Patronami Konferencji byli dr hab. inż. Jerzy Pejaś (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT), dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), …

Pokaż strony »

Ulotka Konferencja 2015_okładka

Konferencja 2015

W dniach 20-22 maja 2015 roku, w Unieściu, odbyła się XII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Patronami Konferencji byli prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN), prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta (Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PTZP), prof. dr hab. Mirosław Maliński (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), prof. dr hab. …

Pokaż strony »

kks_2014

Konferencja 2014

W dniach 22-23 maja 2014 roku, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, odbyła się XI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Jej głównym organizatorem był Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Informatyki ZUT, prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński. W dalszej kolejności głos zabrali Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki …

Pokaż strony »

13 1

Konferencja 2013

W dniach 22-25 maja 2013r. w Unieściu, odbyła się Jubileuszowa X Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, zorganizowana przez Naukowe Koło Studentów „Omega” pod auspicjami Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konferencję zagaił dr inż. Krzysztof Bzdyra opiekun Naukowego Koła Studentów „Omega” – podziękował Profesorowi Marianowi Kopczewskiemu (obecnie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa …

Pokaż strony »

konferencja 2012

Konferencja 2012

W dniach 14-16 maja 2012r. w Unieściu, odbyła się Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki zorganizowana przez Katedrę Podstaw Informatyki i Zarządzania oraz Naukowe Koło Studentów „Omega”. Goście reprezentowali Akademię Techniczno – Humanistyczną z Bielska Białej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ze Szczecina, Politechnikę Lubelską, Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni …

Pokaż strony »