↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2020

15 października 2020 roku na Wydziale elektroniki i Informatyki zainaugurowano kolejną edycję Konferencji poświęconej dorobkowi studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. Ze względu na stan epidemii, Konferencja została przeniesiona z maja i ostatecznie zrealizowano ją za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.
Tegoroczna edycja została zorganizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, przy współudziale Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Koszalińskiego Oddziału SEP i Koszalińskiego Oddziału PTZP.
 
 
Gości powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Krzysztof Bzdyra, po czym głos zabrali: Dziekan Wydziału Informatyki ZUT prof. Jerzy Pejaś , Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK prof. Grzegorz Bocewicz oraz Pani Rektor PK prof. dr hab. Danuta Zawadzka. W wystąpieniach inaugurujących konferencję podkreślono m.in. wieloletni charakter konferencji oraz jej konsekwencje – udziału we wcześniejszych edycjach Konferencji, w przypadku niektórych uczestników zapoczątkował ich późniejszą karierą naukową – wielu uczestniczących posiada obecnie wyższe stopnie naukowe, a także pełni odpowiedzialne funkcje administracyjne.
Pomimo pandemii na Konferencję zgłoszono 16 referatów ponad 30 autorów. Są to przedstawiciele 7 ośrodków naukowych w Polsce. Warto podkreślić że tegoroczna Konferencja uzyskała również wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka”. Umożliwi to m.in. sfinansowanie w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus.