↑ Powrót do Pracownicy Katedry

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy pracowników Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania

znajduje się w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej.

logo_PBN

 

 

Do najnowszych najważniejszych publikacji Katedry należą

 

Radzki G., Relich M., Bocewicz G., Banaszak Z., Declarative Approach to UAVs Mission Contingency Planning in Dynamic Environments. In: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Volume 2: Special Sessions 18th International Conference, Springer 2022, 3-18.

   

Książki afiliowane

 

 

 

Monografia_DJ

 

 Modele_multimodalnych

  

 Okładka_DS_Warsaw

 

Bocewicz_Bach-Dąbrowska_Banaszak_EXIT 

   

 

Okładka_procesy współbieżne

 

Okładka_SWIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikarek J., Sitek P., Szwarc E., Model of employee competence configuration in SCM. In: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Volume 2: Special Sessions 18th International Conference. Springer 2022, 19-30.

 

Radzki G., Bocewicz G., Dybala B., Banaszak Z., Reactive Planning-Driven Approach to Online UAVs Mission Rerouting and Rescheduling. Applied Sciences 11(19), 2021.

 

Radzki G., Bocewicz G., Golińska-Dawson P., Jasiulewicz-Kaczmarek M., Witczak M., Banaszak Z., Periodic planning of UAVs’ fleet mission with the uncertainty of travel parameters. 2021 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). Luxembourg 2021.

  Bocewicz G., Nielsen I., Smutnicki C., Banaszak Z., Out-Plant Milk-Run-Driven Mission Planning Subject to Dynamic Changes of Date and Place Delivery. Computational Science – ICCS 2021 (21st International Conference, Krakow, Poland, June 16–18, 2021, Proceedings, Part I), 2021, 151-167
  Rudnik K., Bocewicz G., Kucińska-Landwójtowicz A., Czabak-Górska I.D., Ordered fuzzy WASPAS method for selection of improvement projects. Expert Systems With Applications 169, 2021
  Sitek P., Wikarek J., Rutczyńska-Wdowiak K., Bocewicz G., Banaszak Z., Optimization of Capacitated Vehicle Routing Problem with Alternative Delivery, Pick-up and Time windows: a modified hybrid approach. Neurocomputing 423, 2021, 670-678
  Warcholinski B., Gilewicz A., Myslinski P., Dobruchowska E., Murzynski D., Kochmanski P., Rokosz K., Raaen S., Effect of nitrogen pressure and substrate bias voltage on the properties of Al–Cr–B–N coatings deposited using cathodic arc evaporation. Tribology International 154, 2021, doi: 10.1016/j.triboint.2020.106744
  Leśniak-Ziółkowska K., Kazek-Kęsik A., Rokosz K., Raaen S., Stolarczyk A., Krok-Borkowicz M., Pamuła E., Gołda-Cępa M., Brzychczy-Włoch M., Simka W., Electrochemical modification of the Ti-15Mo alloy surface in solutions containing ZnO and Zn3(PO4)2 particles. Materials Science and Engineering C 115, 2020, doi: 10.1016/j.msec.2020.111098
  Relich M., Bocewicz G., Rostek K.B., Banaszak Z., A Declarative Approach to New Product Development Project Prototyping. IEEE Intelligent Systems, 2020, doi: 10.1109/MIS.2020.3030481
 

Bocewicz G., Banaszak Z., Smutnicki Cz., Rudnik K., Witczak M., Wójcik R., Simulation Versus an Ordered–Fuzzy-Numbers-Driven Approach to the Multi-depot Vehicle Cyclic Routing and Scheduling Problem. Computational Science – ICCS 2020 (subtitle: 20th International Conference, Amsterdam, The Netherlands, June 3–5, 2020, Proceedings, Part II). Springer 2020. Doi: 10.1007/978-3-030-50417-5_19

 

Witczak M., Lipiec B., Mrugalski M., Seybold L., Banaszak Z., Fuzzy modelling and robust fault-tolerant scheduling of cooperating forklifts. IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2020. Doi: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177782

  Bocewicz G., Banaszak Z., Rudnik K., Witczak M., Smutnicki Cz., Wikarek J., Milk-run Routing and Scheduling Subject to Fuzzy Pickup and Delivery Time Constraints: An Ordered Fuzzy Numbers Approach. IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2020. Doi: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177733
  Bocewicz G., Szwarc E., Wikarek J., Nielsen P., Banaszak Z., A competency-driven staff assignment approach to improving employee scheduling robustness. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2021
 

Bocewicz G., Banaszak Z., Rudnik K., Smutnicki Cz., Witczak M., Wójcik R., An ordered-fuzzy-numbers-driven approach to the milk-run routing and scheduling problem. Journal of Computational Science.

 

Thibbotuwawa A., Bocewicz G., Radzki G., Nielsen P., Banaszak Z., UAV Mission Planning Resistant to Weather Uncertainty. Sensors 20(2), doi: 10.3390/s20020515

 

Bocewicz G., Nielsen I., Gola A., Banaszak Z., Reference model of milk-run traffic systems prototyping. International Journal of Production Research, 2020, doi: 10.1080/00207543.2020.1766717

 

Thibbotuwawa A., Bocewicz G., Nielsen P., Banaszak Z., Unmanned Aerial Vehicle Routing Problems: A Literature Review. Applied Sciences-Basel 10(13), doi: 10.3390/app10134504

 

Szwarc E., Wikarek J., Gola A., Bocewicz G., Banaszak Z., Interactive Planning of Competency-Driven University Teaching Staff Allocation, Applied Sciences-Basel 10(14), doi: 10.3390/app10144894

 

Bocewicz G., Nieslen P., Jasiulewicz-Kaczmerek M., Banaszak Z., Dynamic planning of mobile service teams’ mission subject to orders uncertainty constraints, Applied Sciences-Basel, 2021

 

Nielsen I., Majumder S., Szwarc E., Saha S., Impact of Strategic Cooperation under Competition on Green Product Manufacturing. Sustainability 2021

  Szwarc E., Wikarek J., Proactive Planning of Project Team Members’ Competences. Foundations of Management 12(1), doi: 10.2478/fman-2020-0006
  Thibbotuwawa A., Bocewicz G., Nielsen P., Banaszak Z., UAV Mission Planning Subject to Weather Forecast Constraints. Distributed Computing and Artificial Intelligence, 16th International Conference, Special Sessions. Springer 2020.
  Wójcik R., Bocewicz G., Banaszak Z., Synthesis of No-Wait Cyclic Schedules for Cascade-Like Systems of Repetitive Processes with Fixed Periods. Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019 (Part II). Springer 2020.
  Bocewicz G., Wikarek J., Sitek P., Banaszak Z., Robust Competence Allocation for Multi-project Scheduling. Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019 (Part II). Springer 2020.
  Chalupa D., Nielsen P., Banaszak Z., Bocewicz G., A Large-Scale Customer-Facility Network Model for Customer Service Centre Location Applications. Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019 (Part I). Springer 2020.
  Bocewicz G., Nielsen I., Banaszak Z., Blockage-Free Route Planning for In-Plant Milk-Run Material Delivery Systems. Modelling and Performance Analysis of Cyclic Systems. Springer 2020.
  Radzki G., Nielsen P., Bocewicz G., Banaszak Z., A Proactive Approach to Resistant UAV Mission Planning. Automation 2020: Towards Industry of the Future (subtitle: Proceedings of Automation 2020, March 18–20, 2020, Warsaw, Poland). Springer 2020.
  Szwarc E., Nielsen I., Smutnicki Cz., Bocewicz G., Competence-Oriented Recruitment of a Project Team Robust to Disruptions. Intelligent Information and Database Systems  (subtitle: 12th Asian Conference, ACIIDS 2020, Phuket, Thailand, March 23–26, 2020, Proceedings, Part II). Springer 2020.
  Relich M., Nielsen I., Bocewicz G., Banaszak Z., Constraint Programming for New Product Development Project Prototyping. Intelligent Information and Database Systems  (subtitle: 12th Asian Conference, ACIIDS 2020, Phuket, Thailand, March 23–26, 2020, Proceedings, Part II). Springer 2020.
  Radzki G., Nielsen P., Bocewicz G., Banaszak Z., UAV Fleet Mission Planning Subject to Robustness Constraints. Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 17th International Conference. Springer 2020.
  Nielsen I., Bocewicz G., Saha S., Multi-agent Path Planning Problem Under a Multi-objective Optimization Framework. Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 17th International Conference. Springer 2020.
  Szwarc E., Bocewicz G., Metoda planowania pracowniczych struktur kompetencji odpornych na zakłócenia otoczenia organizacji. Wyzwania dla współczesnego zarządzania i jakości z perspektywy młodych naukowców. Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB 2020.
  Radzki G., Nielsen P., Thibbotuwawa A., Bocewicz G., Banaszak Z., Declarative UAVs Fleet Mission Planning: A Dynamic VRP Approach. Computational Collective Intelligence (12th International Conference, ICCCI 2020, Da Nang, Vietnam, November 30 – December 3, 2020, Proceedings). Springer 2020.
  Szwarc E., Bilski J., Budzisz H., Metoda planowania struktur kompetencji odpornych na zakłócenia – studium przypadku firmy IT. Monografia pokonferencyjna KKSiMPN, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej 2020.
   
  Aktualizacja 10.03.2022

 

Radzki G., Relich M., Bocewicz G., Banaszak Z., Declarative Approach to UAVs Mission Contingency Planning in Dynamic Environments. In: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Volume 2: Special Sessions 18th International Conference, Springer 2022, 3-18