Wydawnictwa Zakładu

 

Katedra cyklicznie wydaje materiały pokonferencyjne (zakładka: Konferencje):

Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki pt. „Innowacje w elektronice, informatyce i inżynierii produkcji”, pod redakcją dr inż. Krzysztofa Bzdyry.

W monografii zebrano prace uczestników XVII Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki „XXI wiek erą elektroniki i informatyki”.

Ponadto w części drugiej przedstawiono krótkie prezentacje innowacyjnych projektów realizowanych przez studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki PK –członków Koła Pasjonatów Elektroniki. 

Druk publikacji był współfinansowany z dotacji MNiSW w ramach programu „Doskonała nauka”.

 

Czasopismo pt. „Modele inżynierii teleinformatyki” – pierwszy numer ukazał się w 2006 roku jako odpowiedź na potrzebę przygotowania zwartej publikacji materiałów III Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki „XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki”. Po konferencji w roku 2013 podjęto decyzję o przekształceniu wydawnictwa w regularne czasopismo będące platformą wymiany doświadczeń między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi z różnych ośrodków w Polsce. W 2015 ukazał się ostatni numer czasopisma.

Od 2009 roku do 2015 roku redaktorem był dr inż. Krzysztof Bzdyra.

Monografia pt. „Informatyczne Systemy Zarządzania” – publikowana w latach 2010-2015 seria (wydanych łącznie 6 tomów) przedstawia dorobek naukowców oraz studentów z ośrodków naukowych w całym kraju.

Redaktorami byli: dr inż. Krzysztof Bzdyra (Politechnika Koszalińska), dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz (Politechnika Koszalińska), dr hab. inż. Marcin Relich (Uniwersytet Zielonogórski)