Wydawnictwa Zakładu

 

Katedra cyklicznie wydaje materiały pokonferencyjne (zakładka: Konferencje) w postaci:

Czasopisma pt. „Modele inżynierii teleinformatyki” (w trakcie ewaluacji), które jest wspólnym przedsięwzięciem Naukowego Koła Studentów „Omega” Politechniki Koszalińskiej, Zakładu Podstaw Informatyki i Zarządzania (WEiI PK) oraz władz Wydziału Elektroniki i Informatyki PK. Pierwszy numer ukazał się w 2006 roku jako odpowiedź na potrzebę przygotowania zwartej publikacji materiałów III Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki „XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki”. Po konferencji w roku 2013 podjęto decyzję o przekształceniu wydawnictwa w regularne czasopismo będące platformą wymiany doświadczeń między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi z różnych ośrodków w Polsce.

Od 2009 roku redaktorem obydwu pozycji jest dr inż. Krzysztof Bzdyra (z małymi wyjątkami: patrz tom 4 monografii).

Czasopismo jest dostępne on-line pod adresem http://mit.weii.tu.koszalin.pl/

 

Monografii pt. „Informatyczne Systemy Zarządzania” (4 pkt.) - dostępne on-line pod adresem http://isz.weii.tu.koszalin.pl/