Projekty badawcze

Pracownicy Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania realizują projekty badawcze finansowane z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekty w trakcie realizacji:

LP

Numer
projektu

Tytuł projektu Kierownik projektu

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1

KA226-9BA04D81

Toolboxes for SuperFastLearning digital contents development in STEM dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 2021-04-01 2023-03-31

 

Projekty zakończone:

LP Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia
1

Preludium 17

2019/33/N/HS4/00379

Metoda planowania pracowniczych struktur kompetencji odpornych na zakłócenia otoczenia organizacji mgr inż. Eryk Szwarc 2020-01-30 2022-01-29
2

Miniatura 3

2019/03/X/ST6/00429

Wyznaczanie warunków wzajemnej osiągalności cyklicznych przebiegów ustalonych w dyskretnych systemach zdarzeniowych – cykl wyjazdów badawczych dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 2019-10-23

2020-10-22

3 DNK/SP/463670/2020 XVII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki dr inż. Krzysztof Bzdyra 2020-01-01 2020-12-31
4 501.03.01/219 Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem opinii zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla stacji energetycznych i obiektów przemysłowych  dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 2020-01-29 2020-02-28
5 501.03.02/2020 System do paszportyzacji i obsługi sieci mediów z wykorzystaniem chatbot dr inż. Krzysztof Bzdyra 2020-02-10 2020-02-28
6 POIR.01.01.01-00-0485/17-00 Opracowanie nowego typu wózka logistycznego oraz metody bezkolizyjnej i bezblokadowej realizacji procesów intralogistyki dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 2018-02-19 2018-10-31