↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2018

15-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki

w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Koszalińskiej

W dniach 17-18 maja 2018 roku, w Dziwnowie, odbyła się XV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Patronami Konferencji byli dr hab. inż. Jerzy Pejaś (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT), dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN). 

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy współudziale Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Gości powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Piotr Piela (Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki ZUT), po czym głos zabrał Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK oraz Dziekan Wydziału Informatyki ZUT. W przemowach inaugurujących konferencję podkreślono, że tegoroczna edycja obchodzona jest w ramach 50-lecia Politechniki Koszalińskiej. Podkreślono również wieloletni charakter konferencji oraz konsekwencje udziału w minionych edycjach konferencji, które w przypadku niektórych uczestników poskutkowały karierą naukową – wielu uczestniczących posiada obecnie wyższe stopnie naukowe i/lub pełni odpowiedzialne funkcje administracyjne.

       

W konferencji udział wzięło 31 gości, m. in.:

  • Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie dr inż. Mirosław Łazoryszczak,
  • dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
  • Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PTZP, prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta,
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, Politechnika Koszalińska,
  • dr hab. inż. Paweł Pawlewski, Politechnika Poznańska,
  • dr hab. inż. Łukasz Hadaś, Politechnika Poznańska,
  • mgr Damiana Łada, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu,
  • dr inż. Sławomir Kukla,  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Uczestnicy reprezentowali 5 polskich uczelni: Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu, Politechnikę Poznańską, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, oraz Politechnikę Koszalińską. Agenda konferencji składała się z 3 sesji. Sesję rozpoczynającą poprowadził dr inż. Piotr Piela, poruszane zagadnienia dotyczyły dziedziny inżynierii produkcji. W drugiej sesji, którą poprowadził dr inż. Krzysztof Bzdyra, wygłoszono referaty z różnych dziedzin, m. in. z zarządzania, symulacji procesów i sztucznej inteligencji. Ostatnią sesję poprowadziła mgr Damiana Łada, a wystąpienia były zdominowane przez zagadnienia związane z programowaniem i algorytmami. 

Wieczorne spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze, przy grillu. Spotkaniu towarzyszyły liczne rozmowy, również na temat planów i oczekiwań odnośnie przyszłorocznej XVI Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki.

     

Szczegóły organizacyjne i atmosferę Konferencji dokumentują załączone zdjęcia przedstawiające migawki z jej przebiegu dostępne w internecie (http://tnij.at/274129).

Kolejna XVI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej przy współudziale ZUT, odbędzie się za rok w Koszalinie.

 

mgr inż. Rafał Wojszczyk

Członek Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

Patroni:


Wydział Informatyki               Wydział Elektroniki i Informatyki      Komitet Inżynierii Produkcji

    ZUT                                                   PK                                               PAN

 

 Wsparcie