↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2013

W dniach 22-25 maja 2013r. w Unieściu, odbyła się Jubileuszowa X Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, zorganizowana przez Naukowe Koło Studentów „Omega” pod auspicjami Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Konferencję zagaił dr inż. Krzysztof Bzdyra opiekun Naukowego Koła Studentów „Omega” – podziękował Profesorowi Marianowi Kopczewskiemu (obecnie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu) inicjatorowi tej Konferencji oraz pogratulował Profesorowi Józefowi Matuszkowi kierownikowi Katedry Inżynierii Produkcji (ATH Bielsko-Biała) przypadającego właśnie jubileuszu 20-lecia jej założenia.

Korzystając z okazji, Dr inż. Paweł Kużdowicz, Dyrektor zarządzający firmy proAlpha® Polska, wręczył studentom Koła Naukowego „Omega”, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu obsługi systemu proAlpha®.

Głos zabrali Prof. dr hab. Mirosław Maliński Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Otwarcia Konferencji dokonał Prorektor Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański.

13 3 13 4 13 5

W Konferencji udział wzięło blisko 60 gości reprezentujących m.in. Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnikę Śląską, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a także Uniwersytet w Pilźnie (Republika Czeska).

13 7 13 6

Prezentacje zainicjowało wystąpienie Profesora Milana Edla z Uniwersytetu w Pilźnie (Republika Czeska) stanowiące swoiste zaproszenie do współpracy naukowej.

13 8

Kolejne tematyczne sesje podejmowały zagadnienia: animacji i przetwarzania obrazów; protokołów sieciowych; sieci komputerowych; systemów telekomunikacyjnych; systemów edukacyjnych; planowania produkcji.

Wieczorne ognisko, w drugim dniu Konferencji, było okazją do integracji wszystkich uczestników oraz nawiązania nowych działalności.

13 9 13 10

Szczegóły organizacyjne i atmosferę Konferencji ukazują powyższy komunikat i zdjęcia dokumentujące jej przebieg (więcej zdjęć).

 

13 11