Pracownicy Katedry

 

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
Stanowisko: Profesor PK (Kierownik Katedry)

Grzegorz_Bocewicz  Pokój: 108-A
 E-mail: grzegorz.bocewicz@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 717

Konsultacje

(semestr zimowy 2022/2023)

 

Prowadzone przedmioty

Badania Operacyjne, Zarządzanie Operacjami, Inwentyka,
Programowanie w Logice Ograniczeń,
Wspomaganie Decyzji w Warunkach Niepewności
Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_dblp_2rg_logo_moje

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
Stanowisko: Profesor

Zbigniew_Banaszak  Pokój: 104-A
 E-mail: zbigniew.banaszak@tu.koszalin.pl
Telefon: (94) 3478 738

Konsultacje

(semestr zimowy 2022/2023)

Środa 13:00 – 14:00

Czwartek 11:00 – 12:00

Sobota (zjazdy I-V) 9:30 – 10:30

Prowadzone przedmioty

Matematyka Dyskretna, Teoretyczne Podstawy Informatyki,
Badania Operacyjne, Zarządzanie Operacjami,
Proseminarium, Seminarium dyplomowe magisterskie

Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_scholar_logo_dblp_2rg_logo_mojepbn 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz
Stanowisko: Profesor (Dziekan Wydziału)

krzysztof-rokosz  Pokój: 101-A / 10-A (Biuro Dziekana)
 E-mail: krzysztof.rokosz@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 744

Konsultacje

(semestr zimowy 2022/2023)

 Poniedziałek 8:00 – 9:00 (pokój 10-A)

Prowadzone przedmioty

Współczesne materiały inżynierskie, Obróbka powierzchni, Materiały eksploatacyjne, 

Nowoczesne materiały w technice

Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_rg_logo_moje

 

dr inż. Krzysztof Bzdyra
Stanowisko: Starszy wykładowca

Krzysztof_Bzdyra  Pokój: 107-A
 E-mail: krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 711

Konsultacje

(semestr zimowy 2022/2023)

Wtorek 12:00 – 14:00

Prowadzone przedmioty

Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki, Zarządzanie Produkcją i Usługami,
Badania Operacyjne, Statystyka w Zarządzaniu, Zarządzanie Logistyczne,
IT w Biznesie, Systemy Zarządzania przez Jakość,
Pracownia Projektowania i Dokumentowania, Efektywna Komunikacja w Projektach
Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_dblp_2rg_logo_moje

 

dr Dariusz Jakóbczak
Stanowisko: Starszy wykładowca

Darek_Jakobczak  Pokój: 105-A
 E-mail: dariusz.jakobczak@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 705

Konsultacje

(semestr zimowy 2022/2023)

Wtorek 10:00 – 12:00

Sobota (zjazdy I-X) 12:15 – 13:15

Prowadzone przedmioty

Podstawy Analizy Matematycznej, Probabilistyka i Statystyka,
Algebra Liniowa i Geometria Analityczna, Analiza Matematyczna,
Analiza Matematyczna i Algebra Liniowa
Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_dblp_2rg_logo_moje

 

dr inż. Eryk Szwarc
Stanowisko: Adiunkt / Kierownik ds. planów zajęć

Eryk_Szwarc  Pokój: 106-A lub 103-2D
 E-mail: eryk.szwarc@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 743 lub (94) 3478 188

Konsultacje

(semestr zimowy 2022/2023)

Środa 12:00 – 13:00

Sobota (zjazdy VI-X) 9:30 – 10:30

Prowadzone przedmioty

Zarządzanie Operacjami, Inwentyka, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 

Zarządzanie Przedsięwzięciem, Modelowanie Procesów Biznesowych, 

Laboratorium Systemów Informatycznych,  Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych,

Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Zarządzanie i Marketing

Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_dblp_2rg_logo_moje