Pracownicy Katedry

 

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
Stanowisko: Profesor PK (Kierownik Katedry)

Grzegorz_Bocewicz  Pokój: 108-A
 E-mail: grzegorz.bocewicz@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 717

Konsultacje

(semestr zimowy 2023/2024)

Piątek 12:00 – 13:00

Prowadzone przedmioty

Badania Operacyjne, Zarządzanie Operacjami, Inwentyka,
Programowanie w Logice Ograniczeń,
Wspomaganie Decyzji w Warunkach Niepewności, Proseminarium
Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_dblp_2rg_logo_moje

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
Stanowisko: Profesor

Zbigniew_Banaszak  Pokój: 104-A
 E-mail: zbigniew.banaszak@tu.koszalin.pl
Telefon: (94) 3478 738

Konsultacje

(semestr zimowy 2023/2024)

Wtorek 16:00 – 17:00

Sobota (zjazdy I-V) 15:00 – 16:00

Prowadzone przedmioty

Matematyka Dyskretna, Teoretyczne Podstawy Informatyki,
Badania Operacyjne, Zarządzanie Operacjami,
Proseminarium, Seminarium Dyplomowe Magisterskie

Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_scholar_logo_dblp_2rg_logo_mojepbn 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz
Stanowisko: Profesor (Dziekan Wydziału)

krzysztof-rokosz  Pokój: 101-A / 10-A (Biuro Dziekana)
 E-mail: krzysztof.rokosz@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 744

Konsultacje

(semestr zimowy 2023/2024)

 Poniedziałek 8:00 – 9:00 (pokój 10-A)

Prowadzone przedmioty

Współczesne Materiały Inżynierskie, Obróbka Powierzchni, Materiały Eksploatacyjne, 

Nowoczesne Materiały w Technice, Podstawy Analizy Matematycznej

Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_rg_logo_moje

 

dr inż. Krzysztof Bzdyra
Stanowisko: Starszy wykładowca

Krzysztof_Bzdyra  Pokój: 107-A
 E-mail: krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 711

Konsultacje

(semestr zimowy 2023/2024)

Czwartek 14:00 – 16:00 (w tym możliwy kontakt Microsoft Teams)

Prowadzone przedmioty

Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki, Zarządzanie Produkcją i Usługami,
Badania Operacyjne, Statystyka w Zarządzaniu, Zarządzanie Logistyczne,
IT w Biznesie, Systemy Zarządzania przez Jakość,
Pracownia Projektowania i Dokumentowania, Efektywna Komunikacja w Projektach
Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_dblp_2rg_logo_moje

 

dr Dariusz Jakóbczak
Stanowisko: Starszy wykładowca

Darek_Jakobczak  Pokój: 105-A
 E-mail: dariusz.jakobczak@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 705

Konsultacje

(semestr zimowy 2023/2024)

Czwartek 10:00 – 12:00

Prowadzone przedmioty

Podstawy Analizy Matematycznej, Probabilistyka i Statystyka,
Algebra Liniowa i Geometria Analityczna, Analiza Matematyczna,
Analiza Matematyczna i Algebra Liniowa
Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_dblp_2rg_logo_moje

 

dr inż. Eryk Szwarc
Stanowisko: Adiunkt / Kierownik ds. planów zajęć WEiI

Eryk_Szwarc  Pokój: 106-A lub 103-2D
 E-mail: eryk.szwarc@tu.koszalin.pl
 Telefon:  (94) 3478 743 lub (94) 3478 188

Konsultacje

(semestr zimowy 2023/2024)

Środa 11:45 – 13:00 (w tym możliwy kontakt Microsoft Teams)

Prowadzone przedmioty

Zarządzanie Operacjami, Inwentyka, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 

Zarządzanie Przedsięwzięciem, Modelowanie Procesów Biznesowych, 

Laboratorium Systemów Informatycznych, Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych,

Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Zarządzanie i Marketing, Procesy Informacyjne w Zarządzaniu, Zarządzanie e-biznesem, Narzędzia Komunikacji Zdalnej

Profile naukowe:

scholar_logo_scholar_logo_pbnscholar_logo_dblp_2rg_logo_moje