↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2016

W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku, w Szczecinie, odbyła się XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki.

Patronami Konferencji byli prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT), prof. dr hab. Mirosław Maliński (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN).  

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy współudziale Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Gości powitał Dziekan Wydziału Informatyki ZUT, prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński. Politechnikę Koszalińską reprezentowali Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK prof. dr hab. Mirosław Maliński, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, dr inż. Krzysztof Bzdyra oraz towarzysząca Im grupa doktorantów i studentów.

W ramach inauguracyjnego referatu swoją prezentację, wprowadzającą w zagadnienia Smart Cities i prowadzonych w tym zakresie badań, przedstawił dr inż. Aleksander Orłowski z Politechniki Gdańskiej.

W Konferencji udział wzięło ok. 30 uczestników, m.in.:

  • Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie, dr inż. Piotr Piela,
  • Redaktor czasopisma Applied Computer Science, dr inż. Arkadiusz Gola z Politechniki Lubelskiej,
  • Dyrektor Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Cambridge, Prof. Andy Hopper, Gość Honorowy Konferencji, przedstawił swój plenarny wykład pt. „A Perspective on Innovation”.

Uczestnicy konferencji reprezentowali m.in.: Politechnikę Lubelską, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Politechnikę Koszalińską.

Wieczorne spotkanie było jak zwykle okazją do integracji wszystkich uczestników oraz nawiązania współpracy naukowo-badawczej.

Szczegóły organizacyjne i atmosferę Konferencji dokumentują załączone zdjęcia przedstawiające migawki z jej przebiegu (http://rabbit.zut.edu.pl/foto/). Własność zdjęć: ZUT.

Kolejna XIV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, odbędzie się za rok.