Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania

Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania (od października 2006r. do października 2015r. funkcjonował jako Katedra) powstał w 2006r. i jest obecnie jedną z pięciu samodzielnych jednostek na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Nauka: Profil zainteresowań naukowych pracowników Zakładu dotyczy tematów harmonogramowania multimodalnych procesów cyklicznych, metod szacowania kosztów wdrożenia systemów klasy ERP, przetwarzania obrazów, wzorców projektowych i dobrych praktyk w oprogramowaniu, zarządzania projektem informatycznym, projektowania i modelowania oprogramowania, szacowania odporności planu na zakłócenia. Dorobek naukowy pracowników znajduje się w zakładce „Pracownicy/Dorobek naukowy”.

Dydaktyka: Pracownicy Zakładu realizują przedmioty na dwóch kierunkach studiów: Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja. Zajęcia odbywają się zarówno w ramach ogólnego toku studiów poszczególnych kierunków, jak i specjalności:

  • inżynierskiej (Informatyka) – Informatyka w Zarządzaniu;

  • magisterskiej (Informatyka) – Informatyczne Systemy Zarządzania.

Więcej o specjalnościach w zakładce ”O Zakładzie/Specjalności„.

Uatrakcyjnieniem zajęć jest możliwość uzyskania certyfikatów z obsługi Komputerowo Zintegrowanego Systemu Zarządzania „proAlpha” oraz oprogramowania firmy IBM, pod nazwą Rational Team Concert, służącego do zarządzania cyklem wytwarzania oprogramowania.

 

Współpraca:

 

Ponadto w ramach Zakładu:

  • działa Laboratorium Zastosowań Metod Programowania w Logice Ograniczeń (budynek D, sala 103-2). Więcej informacji w zakładce „O Zakładzie/Laboratorium KPIiZ”.
  • cyklicznie organizowana jest Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, której wynikiem są materiały konferencyjne w formie czasopisma pt. „Modele inżynierii teleinformatyki„,
  • wydawana jest polskojęzyczna monografia pt. „Informatyczne Systemy Zarządzania” (4 pkt.),
  • mgr inż. Rafał Wojszczyk, pracownik Zakładu, jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej, której promotorem jest Prof. Włodzimierz Khadzhynov.

Koło naukowe OMEGA

W ramach Zakładu Podstaw Informatyki i Zarządzania działa Studenckie Koło Naukowe „Omega”.   Dane kontaktowe: http://omega.ie.tu.koszalin.pl omega@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Pokaż strony »

Laboratorium

Laboratorium zastosowań metod programowania w logice ograniczeń służy zarówno do pracy badawczej prowadzonej przez pracowników Zakładu, jak i do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W laboratorium znajduje się 10 stanowisk komputerowych (4 jednostki marki Dell o procesorze Intel Xeon 1,86GHz i pamięci RAM 4GB, 6 jednostek marki Dell o procesorze Pentium 4 3GHz i pamięci RAM 2GB). Wszystkie …

Pokaż strony »

Repozytoria

Nasze publikacje znajdują się w kilku uczelnianych repozytoriach: Polska Bibliografia Naukowa System Komputerowej Ewidencji Publikacji Baza Wiedzy  Politechniki Warszawskiej Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej

Pokaż strony »

Specjalności

Zakład prowadzi 2 specjalności: Informatyka w Zarządzaniu (kierunek: Informatyka, specjalność inżynierska), która obejmuje przedmioty z obszaru budowy i eksploatacji współczesnych technologii informatycznych, a w szczególności z zakresu metod, narzędzi i systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami, Informatyczne Systemy Zarządzania (kierunek: Informatyka, specjalność magisterska), obejmująca przedmioty związane m.in. z problematyką zarządzania, typowymi rozwiązaniami systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu, projektowaniem …

Pokaż strony »

Wydawnictwa Zakładu

  Zakład cyklicznie wydaje materiały pokonferencyjne (zakładka: Konferencje) w postaci: Czasopisma pt. „Modele inżynierii teleinformatyki” (w trakcie ewaluacji), które jest wspólnym przedsięwzięciem Naukowego Koła Studentów „Omega” Politechniki Koszalińskiej, Zakładu Podstaw Informatyki i Zarządzania (WEiI PK) oraz władz Wydziału Elektroniki i Informatyki PK. Pierwszy numer ukazał się w 2006 roku jako odpowiedź na potrzebę przygotowania zwartej publikacji materiałów …

Pokaż strony »