Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania

Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania powstała w 2006r. (od października 2015r. do października 2019r. funkcjonowała jako Zakład) i jest obecnie jedną z pięciu samodzielnych jednostek na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Nauka: Profil zainteresowań naukowych pracowników Katedry dotyczy tematów harmonogramowania multimodalnych procesów cyklicznych, metod szacowania kosztów wdrożenia systemów klasy ERP, przetwarzania obrazów, zarządzania projektem informatycznym, projektowania i modelowania oprogramowania, synteza struktur kompetencji pracowniczych odpornych na zakłócenia powodowane np. absencją pracowników. Wybrany, najważniejszy dorobek naukowy pracowników znajduje się w zakładce „Pracownicy/Dorobek naukowy”.

Dydaktyka: Pracownicy Katedry realizują przedmioty na dwóch kierunkach studiów: Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja. Zajęcia odbywają się zarówno w ramach ogólnego toku studiów poszczególnych kierunków, jak i specjalności:

  • inżynierskiej (Informatyka) – Informatyka w Zarządzaniu;

  • magisterskiej (Informatyka) – Informatyczne Systemy Zarządzania.

Więcej o realizowanych specjalnościach w zakładce ”O Katedrze/Specjalności„.

Uatrakcyjnieniem zajęć jest możliwość uzyskania certyfikatów z obsługi Komputerowo Zintegrowanego Systemu Zarządzania „proAlpha” oraz oprogramowania firmy IBM, pod nazwą Rational Team Concert, służącego do zarządzania cyklem wytwarzania oprogramowania.

 

Współpraca:

 

Ponadto w ramach Katedry: