↑ Powrót do Pracownicy Katedry

Urlopy 2021

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

12.07 – 3.09

Dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

14.07 – 27.08
27.12 – 31.12

Dr inż. Krzysztof Bzdyra

5.07 – 23.08

Dr Dariusz Jakóbczak 5.07 – 10.08
Dr Mirosław Ślosarski 12.07 – 31.08
Mgr inż. Eryk Szwarc

2.04

28.05

20.07 – 13.08

27.12 – 31.12