↑ Powrót do Pracownicy Katedry

Urlopy 2023

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

17.07 – 22.09

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz

17.07 – 18.08

1.09 – 29.09

27.12 – 29.12 

Dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

17.07 – 6.09

27.12 – 29.12

Dr inż. Krzysztof Bzdyra

10.07 – 4.09

Dr Dariusz Jakóbczak 3.07 – 28.08
Dr inż. Eryk Szwarc

17.07 – 1.09

27.12 – 29.12