↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2017

W dniach 17-19 maja 2017 roku, w Unieściu, odbyła się XIV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Patronami Konferencji byli dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), dr hab. inż. Jerzy Pejaś (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT), prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN). Konferencja została zorganizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej przy współudziale Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Krzysztof Bzdyra.

W Konferencji udział wzięło 43 gości, m.in.: 

 • Dziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki, Politechnika Wrocławska
 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
  dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie dr hab. inż. Marcin Korzeń
 • Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie dr inż. Mirosław Łazoryszczak
 • Dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie doc. dr inż. Julian Jakubowski
 • mgr inż. Zenon Lenkiewicz, Prezes Koszalińskiego Oddziału SEP
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta, Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PTZP
 • prof. dr hab. inż. Antoni Świć, Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, ATH w Bielsku Białej
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. inż. Marek Wirkus, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Paweł Pawlewski, Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Krzysztof Nadolny, Politechnika Koszalińska
 • dr inż. Arkadiusz Gola (redaktor czasopisma Applied Computer Science), Politechnika Lubelska  

Uczestnicy konferencji reprezentowali 10 polskich uczelni: Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnikę Wrocławską, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Gdańską, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, oraz goszczącą Politechnikę Koszalińską.

Wygłoszono 22 referaty, które podejmowały zagadnienia z zakresu: inżynierii oprogramowania, zarządzania przedsiębiorstwem i projektem informatycznym, zarządzania i inżynierii produkcji, sztucznej inteligencji, zarządzania kompetencjami, logistyki, bezpieczeństwa sieci, ochrony informacji.

Miłą tradycją corocznych spotkań stało się wręczanie referującym uczestnikom certyfikatów upamiętniających czynny udział w Konferencji.

Wieczorne spotkanie przy ognisku z szantami było jak zwykle okazją do integracji wszystkich uczestników oraz nawiązania współpracy naukowo-badawczej .

Atmosferę Konferencji dokumentują zdjęcia przedstawiające migawki z jej przebiegu (więcej: http://xurl.pl/jsZT).

Kolejna XV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowana przez ZUT w Szczecinie przy współudziale WEiI PK, odbędzie się za rok w Szczecinie.