Specjalności

Zakład prowadzi 2 specjalności:

  • Informatyka w Zarządzaniu (kierunek: Informatyka, specjalność inżynierska), która obejmuje przedmioty z obszaru budowy i eksploatacji współczesnych technologii informatycznych, a w szczególności z zakresu metod, narzędzi i systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami,
  • Informatyczne Systemy Zarządzania (kierunek: Informatyka, specjalność magisterska), obejmująca przedmioty związane m.in. z problematyką zarządzania, typowymi rozwiązaniami systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu, projektowaniem systemów zarządzania różnych klas, m.in. ERP, MRP.