↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2015

W dniach 20-22 maja 2015 roku, w Unieściu, odbyła się XII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Patronami Konferencji byli prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN), prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta (Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PTZP), prof. dr hab. Mirosław Maliński (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT). Konferencja została zorganizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej przy współudziale Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Gości powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Krzysztof Bzdyra, po czym głos zabrał Dziekan prof. dr hab. Mirosław Maliński. Następnie przemówił Dziekan prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Studenckich PK prof. dr hab. Kazimierz Szymański.

W ramach inauguracyjnego referatu prezentację przedstawił prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu), który omówił zagadnienie szeroko rozumianej inżynierii bezpieczeństwa.

W Konferencji udział wzięło blisko 45 gości, m.in.:

 • Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie doc. dr inż. Julian Jakubowski
 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
 • Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
  dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
 • Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie dr inż. Piotr Piela
 • Dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof. ZUT
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta, przewodniczący koszalińskiego oddziału PTZP
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, Politechnika Koszalińska
 • Dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK
 • Dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak, prof. PK

Uczestnicy konferencji reprezentowali 10 polskich uczelni: Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Zielonogórski, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, oraz goszczącą Politechnikę Koszalińską.

Referaty podejmowały zagadnienia z zakresu: bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych; zarządzania produkcją; inżynierii jakości; zarządzania przedsiębiorstwem i projektem informatycznym; zarządzania inwestycjami; komputerowego wspomagania w medycynie; sieci komputerowych; systemów telekomunikacyjnych; informatyki stosowanej; nowinek technologicznych.

Wieczorne spotkanie przy ognisku było jak zwykle okazją do integracji wszystkich uczestników oraz nawiązania współpracy naukowo-badawczej.

Szczegóły organizacyjne i atmosferę Konferencji dokumentują załączone zdjęcia przedstawiające migawki z jej przebiegu (więcej zdjęć w galerii).

Kolejna XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowana przez ZUT w Szczecinie przy współudziale WEiI PK, odbędzie się za rok w Szczecinie.