↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2019

Zapraszamy na XVI Krajową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki, która jest organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej od roku 2003 – wspólnie z SEP. Od roku 2014, współorganizatorem jest Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie.

Tegoroczna konferencja wpisuje się w obchody 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz 45-lecia Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 18 przy Politechnice Koszalińskiej.

Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń autorów z różnych ośrodków w Polsce. Atutem konferencji jest przyjazna, koleżeńska atmosfera zarówno w trakcie obrad jak i imprez kuluarowych.

Miejsce konferencji

Tegoroczna Konferencja odbędzie się w Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Dąbkach – geovita.pl. Ośrodek jest położony około 100 metrów od morza i 650 metrów od jeziora Bukowo. Do ośrodka można dojechać z Koszalina kierując się drogą krajową nr 6 w kierunku Gdańska a następnie drogą wojewódzką 203.

Terminy i opłaty

Na zgłoszenia oczekujemy do 10.05.2019 r.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 17.05.2019 r.

Na teksty referatów oczekujemy do 15.06.2019 r.

Opłata konferencyjna wynosi 430,50 PLN i obejmuje wyżywienie, noclegi, imprezy towarzyszące oraz druk materiałów.

Opłatę należy wpłacić na konto:

  • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe PQTECH
  • ul. Kolejowa 23/14, 75-108 Koszalin
  • Nr konta: 15 1160 2202 0000 0000 9078 8072
  • NIP 8411401242, REGON 771523637
  • W tytule przelewu należy wpisać KKS2019 oraz imiona i nazwiska osób, za które dokonywane jest przelew np. ”KKS2019 Zbigniew Nowak, Jan Kowalski”

Patronat

prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

mgr inż. Zenon Lenkiewicz, Prezes Oddziału SEP w Koszalinie

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta, Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PTZP

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK, Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki, PK

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału informatyki, ZUT

 

Publikacje

Prace uczestników będą publikowane w jednym z poniższych czasopism z listy ministerialnej:

  • Management and Production Engineering Review (MNiSW – 12 pkt.)
  • Applied Computer Science (MNiSW – 11 pkt.)
  • Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Infromatyki (MNiSW – 3 pkt.)
  • Monografia „Informatyczne Systemy Zarządzania” (Wydawnictwo Uczelniane PK, na liście ministerialnej ma 80 pkt.)

Formatka artykułu do pobrania

Kontakt

dr inż. Krzysztof Bzdyra

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

Tel: (094) 347871, 602429141

Faks: (094) 343 34 79

E-mail: kks@weii.tu.koszalin.pl

Strona konferencji: http://kks.weii.tu.koszalin.pl

Ulotka do pobrania