↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2023

20th International Conference of Students and Young Scientists, ICSYS’23, Dąbki

W Dąbkach koło Darłowa odbyła się jubileuszowa 20 Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Głównym organizatorem był Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Współorganizatorzy to Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz koszalińskie oddziały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W komitecie naukowym zasiadają naukowcy z głównych polskich uczelni technicznych.

W poniedziałkowy wieczór (11 września 2023 r.) odbyła się dyskusja panelowa na temat innowacji w elektronice, informatyce i inżynierii produkcji. Wtorek (12 września) był głównym dniem wykładów, prezentacji i dyskusji. Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prorektor ds. nauki Politechniki Koszalińskiej, który dokonał oficjalnego otwarcia konferencji, mówił o roli młodych badaczy w rozwoju nauki.

O współpracy zagranicznej naszej uczelni, w tym przede wszystkim o zaangażowaniu w działalność Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL, opowiedział prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej,
dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK. O możliwościach nawiązania współpracy mówili także:
dr inż. Zbigniew Szamel, dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Politechniki Łódzkiej,
dr inż. Irena Bach-Dąbrowska z BIprofessional w Gdańsku, Robert Bodendorf reprezentujący Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości oraz mgr inż. Kamil Cierzniewski, doktorant Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie reprezentujący zarazem Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Podczas sesji panelowej wyniki swoich badań przedstawili młodzi naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wystąpienia dotyczyły teoretycznych i praktycznych aspektów zastosowań elektroniki, informatyki, inżynierii produkcji i zarządzania produkcją (m.in. algorytmów szeregowania zadań, zagadnień dotyczących szeregowania zadań wieloprocesorowych oraz informatycznego wsparcia metod steganograficznych).

Popołudniowa sesja posterowa pozwoliła przedstawić rezultaty prac naukowcom z Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Kaliskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Przedstawione prace zastaną opublikowane w IV tomie monografii „Innowacje w elektronice, informatyce i inżynierii produkcji”.

Ostatnim, ale równie ważnym jak prezentacje naukowe, punktem konferencji było tradycyjne ognisko. W swobodnej atmosferze prowadzono rozmowy dotyczące współpracy przedstawicieli różnych uczelni pry realizacji wspólnych projektów.