«

»

maj 29 2014

Konferencja 2014 – relacja

W dniach 22-23 maja 2014 roku, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, odbyła się XI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Jej głównym organizatorem był Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

kks_2014

Otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Informatyki ZUT, prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński. W dalszej kolejności głos zabrali Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej dr hab. inż. Mirosław Maliński oraz Prorektor ds. Studenckich ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel.

W otwarciu Konferencji udział wzięli:

  • Prorektor ds. Studenckich ZUT w Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT
  • Prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie doc. dr inż. Julian Jakubowski
  • Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej dr hab. Mirosław Maliński, prof. PK
  • Dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
  • Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
  • Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie dr inż. Piotr Piela
  • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
  • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, Politechnika Koszalińska

Gośćmi specjalnymi byli:

  • dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. Politechniki Gdańskiej
  • Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku Pani Barbara Szymańska, Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin Pan Janusz Żyliński i Pan Marek Dymek – pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin,

dla których poświęcona została sesja plenarna przedstawiająca koncepcję przygotowywanego projektu „Smart City”. Doświadczenia zebrane w toku prac nad jego przygotowaniem w Gdańsku, przedstawione zostały przez pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, z prof. Cezarym Orłowskim na czele. Było to swoiste zaproszenie do współpracy miast Gdańska, Szczecina, Koszalina i Zielonej Góry.

Referaty przedstawiane w dwóch równoległych sesjach podejmowały zagadnienia z zakresu: przetwarzania obrazów; e-learningu; technik wdrażania oprogramowania; nowinek technologicznych; protokołów sieciowych; sieci komputerowych; systemów telekomunikacyjnych; planowania produkcji.

W Konferencji udział wzięło blisko 70 gości reprezentujących 10 uczelni (8 polskich, 2 zagraniczne): Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Zielonogórski, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Politechnikę Koszalińską, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wyższą Państwową Szkołę Łączności w Mińsku (Białoruś), Uniwersytet w Pilźnie (Republika Czeska).

Wieczorne spotkanie w urokliwym ośrodku Szkoleniowo-Badawczym ZUT, było okazją do integracji wszystkich uczestników oraz nawiązania współpracy.

Fotorelacja z pobytu na konferencji znajduje się w Galerii. Zapraszamy również do galerii  Wydziału Informatyki ZUT