«

»

maj 22 2020

Zarządzanie operacjami ćwiczenia – wyniki

W chmurze wydziałowej umieszczone są pliki z wynikami zaliczonych ćwiczeń. Sprawdzone prace które zostały dosłane do godz. 15.00 22.05.2020.