«

»

lut 21 2014

XI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki – Konferencja 2014

Rozpoczęły się prace nad organizacją XI Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki.

Termin konferencji to 21-23maja 2014 roku w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technolog

Głównym organizatorem jest Wydział Informatyki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W sprawach Konferencji prosimy o kontaktowanie się z dr inż. Piotrem Pielą, prodziekanem WI ZUT ds. studenckich, mail: prostudent.wi@zut.edu.pl 

 

Przewidywane publikacje na łamach następujących czasopism:

1. Modele Inżynierii Teleinformatyki – tom 8

2. Monografii Informatyczne Systemy Zarządzania – tom 4 (4 pkt)

3. Applied Computer Science (6 pkt)

4. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki I Informatyki, PK (1 pkt)

5. Zarządzanie Przedsiębiorstwem (4 pkt)

6. Management and Production Engineering Review (8 pkt)

Warunkiem zakwalifikowania do poszczególnych wydawnictw jest zgodność tematyki i przejście odpowiednich recenzji.

 

Kliknij tutaj aby pobrać ulotkę

Oficjalna strona konferencji http://kks.wi.zut.edu.pl/