«

»

lut 15 2017

Wyniki

Kolokwium 1 zaliczyli: Banaśkiewicz; Watrak; Ginter.

Kolokwium 2 zaliczyli: Jaroszewski; Kłyk; Kujanek; Chriń.

Jeżeli chcą Państwo podejść do jeszcze jednej poprawki w piątek o 9-ej to zapraszam. Salę podam jutro. Można też będzie wziąć wpisy.

Sala 307-3H