«

»

wrz 04 2017

Wyniki zaliczenia AMiAL z 4 września

Omówienie zadań: Wszystkie zadania poza całkowaniem przez części były z zaliczenia poprawkowego z dnia 14 czerwca. Zadanie z całkowania przez części było powtórką z kolokwium z dnia 12 kwietnia.

Kolokwium pierwsze poprawili: Plichta, Kusiak, Koziarski, Kruczyński

Kolokwium drugie poprawili: Maciejewski i Ozymko

Zaliczenie ćwiczeń uzyskali: Kusiak, Maciejewski, Plichta, Kruczyński i Ozymko

Osoby które nie zaliczyły mogą zgodnie z Regulaminem wystąpić do Dziekana z wnioskiem o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego (w ciągu siedmiu dni od dzisiejszego zaliczenia) albo powtarzać przedmiot