«

»

cze 21 2018

Wyniki poprawki AMiAL z dn. 21.06

Kolokwium 1 zaliczyli: U-13373; U-14882; U-14709;

Kolokwium 2 zaliczyli: U-14709; U-13364; U-14881; U-14847; U-14656

Ocena uwzględniała punkty za aktywność