«

»

kwi 11 2018

Wyniki kolokwium AMiAL – 11.04.2018, g. 8.00

Zaliczyli:

U-14862 – 4 pkt.; U-14825 – 4 pkt.; U-14821 – 3,5 pkt.; U-14839 – 2,5 pkt.;

U-13893 – 2,5 pkt.; U-13383 – 2,5 pkt.; U-13364 – 2 pkt.;

Nie zaliczyli:

U-14888 – 0,5 pkt.; U-13335 – 0 pkt.; U-13337 – 0 pkt.