«

»

maj 15 2017

Terminy odrobienia zajęć 15-19.05.2017

W związku z Godzinami Rektorskimi (15-19.05.2017) i nieobecnością pracowników Zakładu (17-19.05.2017) wprowadza się terminy odrobienia zajęć według poniższego zestawienia:

Termin pierwotny

Termin odrobienia

15.05.2017

AMiAL (Wykład) 10:00-12:00, D. Jakóbczak

AMiAL (Ćwiczenia) 12:00-14:00, K. Bzdyra

AMiAL (Ćwiczenia) 14:00-16:00, K. Bzdyra

 

1.06.2017, 14:00-16:00, sala 307-4H

24.05, 10:00-12:00, sala 307-4H

24.05, 8:00-10:00, sala 209-G

16.05.2017

Badania operacyjne  (Wykład) 15:00-17:00, Z. Banaszak

Badania operacyjne  (Ćwiczenia) 17:00-20:00, Z. Banaszak

Zarządzanie operacjami (Ćwiczenia) 16:00-18:00, E. Szwarc

Zarządzanie operacjami (Ćwiczenia) 18:00-20:00, E. Szwarc

 

24.05.2017, 11:00-13:00, sala 307-3H

24.05.2017, 13:00-16:00, sala 307-3H

13.06.2017, 16:00-18:00, sala 307-4H

13.06.2017, 18:00-20:00, sala 307-4H

17.05.2017

AMiAL (Ćwiczenia) 12:00-14:00, K. Bzdyra

 

25.05, 14:00-16:00, sala 307-4H

18.05.2017

PSiZI (Wykład) 12:00-14:00, K. Bzdyra

 

23.05.2017, 17:00-19:00 sala 304-H