«

»

lut 09 2018

Poprawkowy egzamin MD + zaliczenie TPI

Poprawkowy egzamin z Matematyki Dyskretnej 

i dodatkowe zaliczenie TPI

+ wpisy zaległych ocen i zaliczeń do indeksów

studenci stacjonarni:

w dniu 16.02.2018r., o godz. 14:00, w sali 102-B

studenci niestacjonarni:

w dniu 16.02.2018r., o godz. 16:00, w sali 102-B