«

»

cze 09 2017

Poprawka

Wyniki z rozbiciem punktów na zadania w załączniku. Zdecydowałem się na połówki punktów by umożliwić przejście progu 50% większej liczbie osób.

Zaliczenie z ćwiczeń otrzymują: Shvets, Radomska, Kuczkowski, Lechman, Dunia, Głowiński, Gołuchowski, Rezmer.

Są to również ostatnie osoby, które wykorzystały szansę na zwolnienie z egzaminu z wykładu. Proponowana ocena z egzaminu to 3,0 – ale można w razie czego napisać i poprawić

Ostania otwarta (dla wszystkich) poprawka w środę 14 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w sali 307-3 H -

Do następnej poprawy we wrześniu zostaną dopuszczone osoby, które regularnie uczęszczały na zajęcia i/lub wykazywały się aktywnością w czasie ćwiczeń.

WPISY W PONIEDZIAŁEK 12 CZERWCA GODZ. 12-14