Konferencja 2017

Zapraszamy na XIV Krajową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki, która w tym roku odbędzie się w Mielnie, w dniach 17-19 maja.

 

Głównym organizatorem jest Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Współorganizatorem jest Wydział Informatyki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

W sprawach Konferencji prosimy o kontaktowanie się z dr inż. Krzysztofem Bzdyrą, przewodniczącym komitetu organizacyjnego (e-mail: krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl)

 

Przewidywane publikacje na łamach następujących czasopism:

  1. Management and Production Engineering Review (12 pkt)

  2. Applied Computer Science (11 pkt)

  3. Journal of Theoretical and Aplied Computer Science (6 pkt)

  4. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki I Informatyki, PK (3 pkt)

Warunkiem zakwalifikowania do poszczególnych wydawnictw jest zgodność tematyki i uzyskanie pozytywnych recenzji.

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 31.03.2017 r.

Opłatę konferencyjną (400 zł) należy uiścić do 12.04.2017 r.

Na teksty referatów oczekujemy do 15.06.2017 r.

 

Kliknij tutaj aby pobrać ulotkę

Oficjalna strona konferencji http://kks.weii.tu.koszalin.pl/