«

»

wrz 06 2019

K. Bzdyra – konsultacje

Konsultacje w czasie sesji:

6 września – od 9.00 do 13.00 w sali 103-2 D na Śniadeckich

7, 9, 11, 14 września – od 10 do 12 w sali 107A, na Śniadeckich

Krzysztof Bzdyra