«

»

mar 04 2016

Dodatkowy termin – MD + TPI

Egzamin poprawkowy z Matematyki Dyskretnej

oraz dodatkowe zaliczenie z Teoretycznych Podstaw 

Informatyki odbędzie się:

dla studiów stacjonarnych 14.03.2016, o godz. 10:00

w sali 209-G

dla studiów niestacjonarnych 12.03.2016 o godz. 15:30

sali 119-A