«

»

cze 09 2018

AMiAL – Wyniki i podsumowanie semestru –

Lista osób które w pierwszym podejściu zaliczyły kolokwia (kolumna K1 i K2 – wyniki), suma punktów z uwzględnieniem bonusów i proponowana ocena z wykładu plik Zal2Kola_oceny

Lista osób które zaliczyły dwa kolokwia z jedną poprawką lub z wykorzystaniem punktów bonusowych plik Zal1Kolo+Bonus . Kolumna K1 i K2 to wyniki pierwszych podejść. Kolumna AKT – punkty bonusowe.Kolumna K1/ZB K2/ZB punkty za kolokwium z bonusem. Uwaga wartości z poprawki pierwszego kolokwium są ukryte lecz uwzględnione przy ocenie. Jeżeli ocena jest ZAL oznacza to dopuszczenie do egzaminu (i konieczność jego pisania)

Osoby które nie mają zaliczenia ćwiczeń – plik Niezaliczeni.   Kolumna K1 i K2 wyniki kolokwiów. Kolumna K1/P2 – wyniki poprawki I kolokwium. Kolumna AKT – punkty bonusowe. Osoby z wpisanym NZAL nie podlegają dalszej procedurze ze względów regulaminowych. Par.17 pkt. 8 Regulaminu studiów PK.