«

»

cze 19 2017

AMiAL – ostateczny termin poprawkowy

Szanowni Państwo,

Wprawdzie Regulamin studiów w paragrafie 8 pkt. 8 dopuszcza zaliczenia w sesjach TYLKO dla przedmiotów egzaminacyjnych, jednak po konsultacji z Dziekanem ds Studenckich postanowiłem dopuścić osoby które nie zaliczyły jeszcze ćwiczeń do jeszcze jednego podejścia.

Wprawdzie była okazja do zaliczenia i dwie poprawki ale decyzja została podjęta w oparciu o paragraf 19 Regulaminu.

Kolejnym terminem będzie 4 września godzina 10.00 sala 307-3 H lub 307-4H.

Osoby które nie zaliczą przedmiotu będą miały możliwość ubiegania się o zaliczenie komisyjne w trybie przewidzianym w paragrafie 20 Regulaminu (ze szczególnym naciskiem na słowo „uzasadniony”). Ewentualnie zamiast zaliczenia komisyjnego można odpłatnie powtórzyć przedmiot