«

»

maj 20 2018

AMiAL lista zadań

W repozytorium jest druga lista zadań (od 8 do 10) są to zadania z których przykłady będą na 2 kolokwium.

Jednocześnie zweryfikowałem aktywność i obecności na zajęciach, zostały przeliczone na punkty, które studenci mogą doliczyć do wyników sprawdzianów. W przypadku kolokwium I, osoby które dopiero w poprawce zaliczyły ale dzięki punktom za aktywność mogły już mieć wcześniej będą miały uznany pierwszy termin.

Plik z bieżącą oceną również jest do pobrania. W przypadku aktywnego zgłaszania się i obecności na zajęciach, które pozostały można jeszcze zdobyć 0,65 pkt.