«

»

mar 15 2016

Konferencja 2016

Zapraszamy na XIII Krajową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki, która w tym roku odbędzie się w Szczecinie, w dniach 20-21 kwietnia, na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego.

Głównym organizatorem jest Wydział Informatyki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Współorganizatorem jest Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

W sprawach Konferencji prosimy o kontaktowanie się z dr inż. Piotrem Pielą, prodziekanem WI ZUT ds. studenckich (e-mail: kks@wi.zut.edu.pl)

 

Przewidywane publikacje na łamach następujących czasopism:

1. Applied Computer Science (11 pkt)

2. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki I Informatyki, PK (3 pkt)

3. Zarządzanie Przedsiębiorstwem (7 pkt)

4. Management and Production Engineering Review (12 pkt)

5. Modele Inżynierii Teleinformatyki – tom 11

6. Journal of Theoretical and Aplied Computer Science (6 pkt)

Warunkiem zakwalifikowania do poszczególnych wydawnictw jest zgodność tematyki i uzyskanie pozytywnych recenzji.

 

Kliknij tutaj aby pobrać ulotkę

Oficjalna strona konferencji http://kks.wi.zut.edu.pl/