«

»

lis 16 2016

Godziny Rektorskie 17.11.2016 do godziny 11:00, tylko dla pierwszego roku

W związku z godzinami rektorskimi w dniu 17.11.2016 do godziny 11:00 (tylko dla pierwszego roku), poniższe zajęcia zostaną odrobione w innym terminie:

- Podstawy analizy matematycznej (kierunek: EiT) godz. 8:00-10:00

- Matematyka dyskretna (kierunek: Informatyka) godz. 8:00-10:00

- Teoretyczne podstawy informatyki (kierunek: Informatyka) godz. 10:00-12:00